Wat is jouw wens voor het onderwijs?
Wat kan er beter, waar droom je van?

Kortom, wat zou het onderwijs écht wijs maken?

Leerlingen, ouders, leerkrachten, ondersteuners, durvers en dromers: lig er niet wakker van. Wakker aan! Help ons de publieke ruimte te bekleden met jullie dromen. Doe je mee? Typ hieronder jouw wens voor het onderwijs. Samen dromen we luider, tot in de Wetstraat.

Lees meer
1 Jouw droom
  • Ik droom van
  • Ik wens dat
  • Ik hoop dat
  • Ik wou dat
0 / 150
Verder
2 Meer uitleg?
Als je nog meer wil vertellen over je droom, kan dat hier.
Verder
3 Over jou
Verder
4 Verstuur
VerstuurIk wens het onderwijs helderheid toe. Helderheid op alle niveaus. Helderheid over wat goed onderwijs is, wat een goede leer­kracht maakt.
... helderheid ook over wat een goede school maakt, eenduidigheid over de functie van onderwijs in onze maatschappij.
Rinke Vanhoeck (leerkracht, oprichter podcast Buiten de Krijtlijnen, ambassadeur maakhetwijs.be)
Ik droom van een inclusief onderwijs­systeem waar iedereen zich in herkent, waar zichzelf kunnen zijn een rijkdom is, en veiligheid voor elk een evidentie.
Elke leerling, elke leerkracht, elke persoon die actief is in de fysieke en mentale ruimte van het schoolgebeuren, heeft een basisrecht op veiligheid. Als je je niet veilig kan voelen op een plek waar je jarenlang het grootste deel van je dagen moet doorbrengen, heeft dat een enorme impact op jouw welzijn, op jouw functioneren, op jouw prestaties, en op langere termijn ook op jouw toekomst. Een school waarin iedereen zich kan herkennen en herkend wordt, waarin iedereen zich kan zien en gezien wordt. Een onderwijsssysteem waar zichzelf kunnen zijn, en de zoektocht daarnaartoe, actief gestimuleerd wordt, zodat iedereen de ademruimte krijgt om er zich ten volle te kunnen ontplooien. Dit zou geen wens of droom moeten zijn, maar allang een evidentie in een welgestelde parlementaire democratie zoals de onze, en kan enkel worden gerealiseerd onder voorbehoud van een onderwijsbeleid dat dit actief mee uitdraagt, en daar de nodige middelen en maatregelen tegenover stelt. Geen "Hier spreekt men Nederlands!" op de klasdeur meer, wel "Hier spreekt men mensentaal!".
Fatih De Vos (socioloog, jeugdwerker, artiest en ambassadeur maakhetwijs.be)
Ik wens dat iedereen de ruimte, de tijd en de ondersteuning kan krijgen die hij/zij nodig heeft om zijn/haar plek te vinden binnen deze constant veranderende wereld.
Het schoolgegeven is een zodanig belangrijke periode waarin jongeren zich ontwikkelen van onwetende nieuwelingen in deze maatschappij tot zelfstandig individu. De reden dat ik deze campagne van zo'n hoog belang vind is omdat ik mezelf in deze periode ook heel gevangen en onbegrepen heb gevoeld. Voor alle jongeren die in de toekomst nog naar school moeten, denk ik dat het hoog tijd wordt om er een horizontale en onthaastende wending aan te geven.
Haroun Couvreur (leerling, onderzoeker, ambassadeur maakhetwijs.be)
Ik wens dat onderwijs een bruisende plek is, waar kennis opdoen, creativiteit ontwikkelen en fijn samenzijn je zin geven om voluit te leven en levenslang te leren.
Een bruisende plek - Je wíl onderwijs krijgen! Je voelt je er welkom, geprikkeld, uitgedaagd. Kennis - In welke mate die praktisch of theoretisch is, maakt niet uit, zolang ze maar past bij jou en je wereld verruimt. Hoe meer informatie er op het internet is, hoe meer basiskennis je nodig hebt om zinvolle kennis te ontwikkelen. Creativiteit - Artistiek, praktisch en/of theoretisch: wie je ook bent en wat je ook doet, creatief zijn helpt jou en de samenleving vooruit. En je kan creativiteit wel degelijk trainen. Fijn samenzijn - Zowel met de focus op later als de focus op nu. Veel mensen slijten een vierde of meer van hun leven in het onderwijs. Voluit leven - Als het onderwijs je geen zin geeft in leven, dan is al de rest zinloos. Levenslang leren - 'Afgestudeerd' als in 'nu weet je er alles over': dat is niet meer van deze tijd. Goed onderwijs voedt je zin om te blijven leren, theoretisch, praktisch en/of artistiek.
Steffie De Baerdemaeker (nascholer, onderwijsbeest, mama, ambassadeur maakhetwijs.be)
Ik wens dat alle leer­krachten maar één soort jongeren zien: de nieuwe leden van één enkele mens­heid.
Deze campagne geeft iedereen de kans om zijn wens te formuleren voor en over het onderwijs en dat is letterlijk van levensbelang. Want goed onderwijs betekent welvaart en veiligheid. Onderwijs leidt tot zelfreflectie en communicatie. Onderwijs bepaalt of burgers later al dan niet hun mond zullen durven opendoen als iemand wordt gediscrimineerd. Onderwijs zit zelfs in hoe en hoelang we naar elkaar durven kijken op straat. Onderwijs zit op ons middenrif, het ademt mee met alles wat we doen en denken. En onderwijs dat te weinig zuurstof krijgt, betekent een ontregelde maatschappij.
Ruth Lasters (leerkracht, auteur, stadsdichter Antwerpen, ambassadeur maakhetwijs.be)
Ik droom van een school die jongeren vormt om volwaardig mens te worden: kennis­opbouw, maar vooral ook empathie, een kritische geest laten ontwikkelen.
De huidige nadruk op competitie en alleen dat, is moreel verwerpelijk.
Rik Pinxten (ouder, onderzoeker)
Ik droom van een school­systeem waar leer­krachten weer tijd en mentale ruimte hebben om echt met de leer­lingen bezig te zijn.
D.W. (ex-leerkracht)
Ik droom van een school waar ontwikkeling belangrijker is dan kennis­overdracht en competitie. Waar leer­krachten je niet de les lezen maar veel vragen stellen.
Rein van Gisteren (eeuwige leerling)
Ik droom van een wereld waar er geïnvesteerd wordt in àlle talenten van de kinderen en niet alleen in wiskunde en taal.
Een wereld waarin kinderen niet in een watervaleffect terecht komen omdat ze bijvoorbeeld niet goed zijn in wiskunde maar in het tegendeel waarin hen gewezen wordt op waar ze wel goed in zijn en dan ook de mogelijkheid krijgen hier maximaal te kunnen op in zetten zodat ze kunnen excelleren. Ook al zijn ze niet goed in wiskunde. We creëren veel te veel kinderen die schoolmoe zijn en bijgevolg ook een negatief zelfbeeld hebben. Schaf ook meteen het jaarklassensysteem af en laat kinderen gewoon op hun eigen tempo evolueren, zonder hun 'kunnen' af te kloppen op 12 jaar.
Katia Van Lysebeth (directeur)
Ik wens dat ieder kind gelukkig is, dat het gelijke kansen krijgt, gehoord wordt, gezien wordt, begrepen wordt en geliefd wordt.
C.
Ik droom van zelfstandige kunstenaars die hun creativiteit en originaliteit kunnen doorgeven aan de volgende generatie in de lessen Nederlands etc.
Kunstenaars denken out of the box. Dat is de basis van probleemoplossend denken, originaliteit en eigenwaarde. Graag had ik die capaciteit via kunst willen doorgeven aan de volgende generaties via workshops in scholen.
A. Tinne Vereeck (onderzoeker)
Ik droom van inclusief onderwijs naar Portugees model, waar een klaslokaal even divers is als de maatschappij zelf.
Vlaanderen heeft zowat het minst inclusieve onderwijs van Europa. We moeten onze jongeren opvoeden tot solidaire, tolerante mensen die elkaar kunnen appreciëren voor wie ze zijn, in alle diversiteit en met beperkingen en talenten i.p.v. ons competitief watervalsysteem nog te versterken.
Wim Grevendonk (onderwijsondersteuner )
Ik droom van een school waar elke leer­kracht het hele jaar door zijn 'goesting' kan blijven behouden.
Door de vele bijkomende zaken, de planlast, ... gaat het enthousiasme soms achteruit en denken leerkrachten meer dan vroeger over afhaken uit het onderwijs...
P.V. (directeur)
Ik wou dat er meer geluisterd wordt naar de toekomstige generaties.
S.B. (leerling)
Ik droom van een totaal nieuw organisatie­model in een visionaire architectuur.
In plaats van een schoolorganisatie die gebaseerd is op volgens leeftijd gerangschikte klassen, zou er een organisatiemodel moeten toegepast worden dat zich toespitst op de leervraag van de leerlingen. In dat model bepaalt elke leerling zijn traject binnen een bepaald curriculum volgens zijn eigen verlangens en behoeften. Enige voorwaarde is dat op het einde van de rit het volledige curriculum doorlopen is. De school wordt op dat moment een soort marktplaats waar de leerling zijn winkelmandje vollaadt. Deze organisatie zou zich ook moeten vertalen naar schoolgebouwen en -inrichting toe. Laten we niet vergeten dat de meerderheid van onze schoolinfrastructuur sterk verouderd is en dus gebaseerd op een systeem dat evenzeer voorbijgestreefd is. Het komt er nu op aan de onderwijskundige en architecturale visies op mekaar af te stemmen.
William Ploegaert (voormalig directeur kunstacademie Deinze)
Ik droom van een school die rijk is aan avontuur, materiaal en experten.
Zelf leer ik het meest als ik voel dat ik graag iets wil proberen, maar het eigenlijk nog niet durf, omdat de stap tot het eindresultaat zo immens groot lijkt. Gewoon eens meegaan op avontuur met iemand anders brengt me al in het vaarwater van die grote droom. Ik leer het terrein kennen, doordat iemand met meer ervaring me uitleg geeft. Ik ervaar blijdschap, want ik kan eindelijk proeven van datgene waar ik zelf naar verlang. Ik krijg zelfvertrouwen, want ik merk dat die eerste stap in de juiste richting me wel goed afgaat. En ik leer graag van de persoon met wie ik op stap ben, want ik kan diens liefde voor wat we doen, voelen. Ik droom van een school als atelier, waarbij leerkrachten leerlingen meenemen in hun praktijk. Waarbij leraren tonen hoe ze zelf toewerken naar een gedicht, een vraagstuk, een houten tafel ... en zo hun liefde voor iets kunnen tonen. Daarbij kunnen de leerlingen alle te gebruiken materialen in de context van creëren leren kennen. De stap om zelf eens iets te proberen maken lijkt me dan zoveel kleiner. De leraar kan daarbij heel vrijgevig zijn en iedereen toelaten om eens iets te proberen. Bij elke stap kan de leraar instructies geven om het proces een beetje bij te schaven.
Marieke Van der Borght (leerkracht)
Ik wou dat het onderwijs minder prestatiegericht werd en meer oog had voor het kind, het individu, de talenten, de mentale gezondheid, waarden en normen.
Er ligt zoveel druk bij onze kinderen. Ze moeten zoveel kunnen, liefst allemaal even goed en op dezelfde leeftijd. En ik denk dat onze maatschappij toch wel aantoont dat dit niet the way to go is. Onze mentale gezondheid was nog nooit zo slecht. Het onderwijspersoneel is vaak uitgeblust, verzuurd, vastgeroest, niet capabel genoeg (gevolg van het systeem van vaste benoemingen). Met alle gevolgen van dien voor onze kinderen. Geen vooroordeel, ik spreek uit ervaring.
S. (ouder, leerkracht, ondersteuner, logopedist)
Ik wens dat seksuele opvoeding uitgebreider en zonder taboes gegeven wordt. Niet enkel over heteroseksuele relaties en met meer uitleg over het vrouwenlichaam.
S.L. (leerling)
Ik wens dat ze streng zijn maar niet té. Dat je enkel gestraft wordt voor wat je doet en op een goede manier. Dat alles meer ecologisch aangepakt wordt.
Nessim (leerling, 9 jaar oud)
Ik wou dat leer­lingen in het BSO en TSO ook Shakespeare konden ontdekken.
S.P. (leerkracht)
Ik wou dat lln. 'echt' code typen [ipv blokjes-slepen/swipe-generatie], via gamificatie & java in de STEMles! fti.Vlaanderen=DOEkomst
Ik ben STEM-ICT-leerkracht/co. leerkracht en help kinderen het toetsenbord echt te leren kennen door alle toetsen op het toetsenbord goed te gebruiken, tijdens het coderen van STEM/ICT spelletjes/games met zimjs.com/kids/slate. Voorbeelden op ZIMjs.com/apps, #ZIM is gratis open source online javascript taal die ik help verbeteren voor professionals devs.zimjs.com. We maakten voor kinderen ZIMjs.com/kids speciaal om de beginselen van programmeren te leren (onderaan mijn naam). We kunnen kinderen helpen sensoren via de webcam aan te sturen met zimjs.com/cam , nu kunnen we kinderen ook leren 3D maken, zelf voor de VRbril eXpeRience met voorbeelden op ZIMjs.com/015. Als software gratis is en het leert kinderen typen met 21eeuwse vaardigheden dan kunnen we samen Vlaamse ICTgames maken voor alle kinderen die nood hebben aan goede educatieve games in onze Vlaamse taal, en moeten we niet over de grens kijken maar het Vlaams onderwijs samen versterken door kinderen wijzer te maken door te inspireren met de magie van code.  ZIM = simple Access levels around beauty in code!
Karel Rosseel (leerkracht, onderzoeker, oprichter ZIM java)
Ik hoop dat er meer tijd en vrijheid komt voor lesgeven en de leer­lingen in plaats van verantwoorden, papieren invullen en racen tegen de klok.
Joke Dondeyne (ouder, leerkracht)
Ik droom van een onderwijs­systeem waarin ieder kind kansen krijgt.
"Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans."
Kelly Franceus (ouder, directeur)
Ik droom dat er minder leer­lingen per klas zouden zijn en meer bevlogen leraars.
B.D. (bezorgde burger)
Ik wens dat toekomstige leer­krachten tijdens hun opleiding sociaal en met begrip voor iedere cultuur gevormd worden.
V.S. (ouder)
Ik wens dat er meer plaats is om psychische problemen te bespreken op school.
Y.P. (ouder)
Ik wens dat er rechtvaardige schoolmogelijkheden zijn voor elk kind. Goede, gemotiveerde leer­krachten zijn een recht, net zoals voldoende kwalitatieve infrastructuur.
S.K. (leerkracht)
Ik wens dat het vak economie fundamenteel verandert zodat het zich niet louter op het neoliberaal model baseert.
E.V.H. (leerkracht)
Er ruimte, tijd, middelen en ondersteuning is om echt op maat te kunnen werken.
T.H. (sociaal werker)
Ik droom dat er meer rekening wordt gehouden met leer­lingen die het sociaal moeilijk hebben.
L.F. (student)
Ik wens dat het CLB en alle organisaties die leer­lingen kunnen helpen meer steun krijgen vanuit politiek niveau. Als we leer­lingen doorsturen duur het te lang voor hulp.
E. (leerkracht)
Ik droom dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en hulp om te worden wie ze willen zijn.
K. (leerling)
Ik wens dat er ruimte wordt gemaakt voor het mentaal welzijn van jongeren op school en er meer kan gekeken worden naar het individu.
R.D. (student)
Ik wens dat het onderwijs in België niet meer zomaar als 'neutraal' wordt gezien. Dat is een manier om het dominante discours zomaar te laten passeren.
C.L. (geëngageerde burger)
Ik wens dat men in het onderwijs 8 mei terug op de kaart zet om zo een verhaal van verbinding te starten.
E.D.S. (bezorgde burger)
Ik wens genoeg middelen voor elk kind, weinig prestatiedruk en flexibele en aangepaste leermogelijkheden. Zo kan elke student zijn dromen najagen.
S.d.C. (ex-student)
Ik wens dat het beroep van leer­kracht aantrekkelijker gemaakt wordt. Meer loon en respect.
R.D. (ondersteuner)
Ik droom dat alle onderwijs voor iedereen betaalbaar is.
N.M. (leerling)
Ik droom dat het onderwijs opnieuw meer aandacht besteedt aan de geschiedenis van WOI en WOII.
N. (ouder)
Ik wens dat er meer geld geïnvesteerd wordt in onderwijs.
K.R. (ouder)
Ik wens dat er meer middelen naar onderwijs gaan en er nog meer aandacht is voor inclusief onderwijs.
V.V. (sympathisant)
Ik droom dat er een einde komt aan de grote sociale segregatie tussen scholen.
T.B. (gepensioneerd leerkracht)
Ik wens dat kinderen meer gezien worden als creatieve wezens dan 'producten' die klaargestoomd worden om mee te draaien in het productiesysteem. Hoofd, handen, hart moeten meer eenheid vormen.
L.B. (meevoeler)
Ik droom dat iedereen gelijk is voor de wet op school: kleur of afkomst geen belang.
P.B.
Ik wou dat de minister van onderwijs gaf om studenten en investeerde in plaats van te besparen.
W.C. (student)
Ik wens dat het onderwijs goedkoper wordt.
K.D. (ouder)
Ik wens dat leer­krachten meer ruimte krijgen om buiten de 'lijntjes' (of leerdoelen) te treden om zo leer­lingen minder te onderwijzen in angst en meer in vrijheid.
Ester Van den broeck (ouder)
Ik wens dat er maximum 22-23 kinderen zijn per klas. Dat er ruimte is voor de ontplooiing van elk kind.
L.H. (ouder)
Ik wens dat leer­krachten meer tijd en ruimte krijgen om het welzijn van studenten te bevorderen op pedagogisch niveau.
Stephen De Bock (oudleerling)
Ik wens dat er meer focus wordt gelegd op zelf verbanden leggen en interpretaties maken: voor jezelf leren denken.
J.D. (ouder)
Ik wens dat het onderwijs gratis is en publiek georganiseerd.
D. (burger)
Ik droom dat het onderwijs kind- en jeugdvriendelijk wordt. Met zeker voldoende leer­krachten waar elke leer­lingen genoeg aandacht van kan krijgen.
L.V.T. (burger)
Ik wens dat er meer modulair onderwijs is. Minder focus op prestatie en vergelijking met anderen. Meer focus op individuele groei. Geen eenheidsworst.
A.M. (ouder)
Ik wens dat alle leer­lingen een kritisch kader krijgen waarmee ze zorgvuldig en bedachtzaam de wereld kunnen veranderen.
Nicolas Terrie (student)
Ik wens meer activiteiten en clubs op school (schaakclub, sportclub,...).
M.D. (leerling)
Ik wens dat anti-fascisme wordt opgenomen in de eindtermen.
I.v.L (ondersteuner)
Ik wens dat school een veilige omgeving wordt voor iedereen. Geen hoofddoekenverbod.
E.L. (bezorgde burger)
Ik droom van onderwijs dat vertrekt van de vragen van leer­lingen. Vertrek van verantwoordelijkheid en het aanvaarden van autoriteit via overleg.
H.W. (grootouder)
Ik droom dat kinderen worden opgeleid als kritische burger en niet als marionetten van conservatieve politici.
F.D. (student)
Ik droom dat de startpositie van alle kinderen gelijkgetrokken wordt.
G.B. (burger)
Ik wens dat kinderen zich kunnen ontplooien, elk op hun eigen tempo. En dat leer­krachten de nodige ondersteuning krijgen.
B.H. (grootouder)
Ik wens dat alle kinderen gelijkwaardig worden behandeld in het onderwijs.
G.d.P. (beleidsondersteuner)
Ik droom dat onderwijs opnieuw mag gewaardeerd worden als prioriteit nr. 1.
M.D. (burger)
Ik wens minder druk op school.
S.V. (leerling)
Ik wens dat onze leer­krachten meer betaald worden zodat er meer leer­krachten komen.
A.G. (leerling)
Ik wens geen A en B onderwijs.
E.G. (burger)
Ik wens dat meer leer­krachten in de huid van een ander proberen te kruipen.
A.M. (ondersteuner, leerkracht)
Ik wens dat de middelen die de overheid voorziet gaan naar die (kansarme) leer­lingen die dat het meest nodig hebben.
M.N. (leerkracht)
Ik droom dat elk kind en volwassene zijn eigen talent ontdekt in samen­werking met wie anders lijkt.
A.K. (grootouder, vrijwilliger digihulp)
Ik droom dat hoger onderwijs 100% publiek en toegankelijk blijft voor iedereen.
B. (burger)
Ik droom dat elk kind op maat mag groeien, dat leer­krachten hierin ondersteund worden, in plaats van aan hun lot overgelaten te worden.
I.V. (ouder)
Ik droom dat leer­krachten nog les mogen geven. Geen dure invulboeken en geen rigide leerdoelstellingen.
M.V.P. (ouder)
Ik droom dat alle kinderen gelijke kansen krijgen.
J.K. (grootouder)
Ik wens dat scholieren verplicht een maatschappelijke stage moeten doen zodat zij te weten komen wat 'kapitalisme' betekent (en waarom we ervan af moeten).
S.D. (student)
Ik wou dat het onderwijs meer accepterend was.
L. (burger)
Ik droom dat er meer crèches komen.
O.J. (grootouder)
Ik wens dat iedereen gelijk is en iedereen hetzelfde recht op onderwijs heeft.
C.A. (ouder)
Ik wens dat het onderwijs betaalbaarder wordt voor iedereen en leer­krachten beter worden behandeld.
S.C. (leerling)
Ik droom van les te kunnen geven waarbij we niet krampachtig leerplandoelen moeten behalen.
In mijn lessen AV werken we met competenties. Soms moeten leerlingen opdrachten uitvoeren die compleet onzinnig zijn of uit de context worden gehaald, gewoon omdat ze absoluut moeten kunnen scoren op deze competenties. Dit is voor hen heel demotiverend en zinloos.
Kathelijne Aerts (leerkracht)
Ik wens dat breeddenkende mensen meer beslissingsrecht krijgen. Mensen die in onderwijs aan het werk zijn om kleine en tastbare structuren te helpen opstarten.
Eigenlijk zijn er in allerlei onderwijscontexten (op de klasvloer zelf, bij leerkrachten en schoolteams, maar ook aan de hogescholen, bvb. bij de lerarenopleidingen) al veel inzichten en visies aanwezig, veelal gelijklopend. Soms wordt hetzelfde herhaald in andere bewoordingen. Dat komt omdat ‘men’ tegen het absurde systeem aanloopt. Er moet structureel iets veranderen - en daar zijn mensen voor nodig! En kansen tot communicatie. Dit hier is alvast een goed begin denk ik: het verzamelen en bundelen van inhoud. Het overbrengen naar wie er bevoegdheid over heeft om iets te veranderen. Kansen scheppen, niet oordelen,…
Elke Bracke (ouder, leerkracht, ondersteuner)
Ik droom van onderwijs waar alle studierichtingen, kunst- en praktijkvakken aan bod komen zodat leer­lingen meer opties voor de toekomst ontdekken.
E.L. (leerkracht)
Ik droom van vrij onderwijs, waarin elk kind zichzelf kan zijn en we ons ontdoen van het katholieke netwerk en juk.
Katholieke scholen zijn niet meer van deze tijd. Bijna niemand is nog katholiek, het interesseert niemand om dit in een schoolcontext te krijgen en er zijn te veel negatieve associaties mee.
S. (ouder)
Ik droom van een school zoals in het Zweedse systeem, waar de leer­lingen tot 13u les krijgen of met les bezig zijn en in de namiddag tot 15u sporten, bewegen of spelen.
In Zweden ligt het niveau hoger dan in België, thans bijna het hoogst van Europa en toch lijkt het alsof ze minder les krijgen. De leerlingen zijn meer geconcentreerd, zetten zich beter in en ze hebben voldoende beweging.
Krista Vleeschouwers (leerkracht)
Ik wens dat ieder kind een maaltijd heeft en tijdens de middag kan eten.
Er zijn blijkbaar kinderen die met een lege brooddoos naar school komen.
C.V.M. (ouder)
Ik hoop dat de veral­geme­ningen eindelijk eens zullen verdwijnen. Dat niet enkel onze vakanties worden uitvergroot en er opnieuw wat meer respect komt voor wat we doen.
Elke steen in de maatschappij is nodig en dat werkt enkel met wederzijds respect.
Marijke De Ron (ondersteuner)
Ik droom van meer ondersteuning. Zowel op gebied van zorg als klas­ondersteuning. Ik droom ook van een wettelijke regeling middag­toezicht (geen onderwijs­taak).
De problemen bij de leerlingen zijn steeds groter en complexer. Er spelen maatschappelijke problemen (taal, context). Nu besteden leerkrachten minimum twee uur aan het doen van toezicht in plaats van leerlingen extra te helpen, het klas-, leerlingenwerk te verbeteren en/of even tijd voor ontspanning voor zichzelf te voorzien.
Hans Segers (directeur)
Ik droom van een plek waar we in het groen kunnen leren. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn en in zijn eigen kracht mag staan (ook leer­krachten).
Er wordt verwacht dat we kinderen hun talenten leren ontdekken, maar van leerkrachten wordt eenheidsworst gemaakt... Gewoon terug jezelf mogen zijn als leerkracht zou zoveel meer waarde bieden!
S. (ouder, leerkracht)
Ik droom van gratis zomer­klassen Nederlands voor iedereen en elke dag één uur lichamelijke opvoeding met initiatie­mogelijk­heden voor alle sporten!
Johan Bultiauw (ondersteuner)
Ik droom van een onderwijs waar alle jongeren een veelzijdige - theorie en praktijk - vorming krijgen om de wereld te begrijpen en te veranderen.
Tino (gepensioneerde leerkracht)
Ik droom van een onderwijs­systeem dat leer­lingen oriënteert op basis van hun sterktes in plaats van hun zwaktes.
Dat betekent dat er voor lesgevers ruimte moet zijn om jongeren écht te leren kennen, en voor jongeren de mogelijkheid om in alle veiligheid hun talenten en interesses te ontdekken.
Ann (directeur)
Ik droom van een school waar geen enkele leer­ling wordt afgestraft en elke leer­kracht deel wil uitmaken van een team met de vaste wil veel leerwinst te creëren.
Leraren en schoolteams hebben veruit het meeste effect wanneer er een cultuur leeft van samen ervoor te zorgen dat de leerlingen zo veel mogelijk leerwinst boeken. De beginsituatie is dan geen verstopplaats meer. Collega's die elkaar professioneel aanspreken wanneer zij zaken doen die dat doel negatief beïnvloeden en collega's die er voor elkaar zijn om samen te werken.
Kurt Gommers (directeur)
Ik droom van een wereld waarin creativiteit boven productie staat. Kinderen enthousias­meren en bevestigen in hun eigen kunnen zal de eigenwaarde stimuleren.
Door aandacht te geven aan de verbinding hoofd-hart-handen, (wat denk je, wat voel je, hoe wil je dat in praktijk brengen) zullen mensen bewuster en verantwoordelijker met zichzelf en hun omgeving omgaan. Onderwijs zou véél meer de mens (kind) centraal moeten stellen en dát als basis gebruiken ipv vooropgestelde doelen. De waarde van alle mensen samen bundelen zal leiden tot een veel mooiere wereld.
Lucas Bauwens (meevoeler)
Ik droom van meer samen­werkingen met kunst.
beeldende kunsten, performance, literatuur, fotokunst, muziek, theater, dans, ...
L.D. (leraar)
Ik droom van tijd voor mopjes en anekdotes.
We staan onder vrij grote druk om de leerplandoelstellingen te realiseren en alles te documenteren. Er blijft nog weinig tijd over voor wat echt belangrijk is, namelijk inzetten op verbondenheid.
Jamie Mestdagh (leerkracht)
Ik droom van onderwijs waar kinderen eerst en vooral de kans krijgen zichzelf te leren kennen. Hun krachten én hun valkuilen, hun 'to do's' en 'not to do's'.
Onderwijs is nog steeds veel te hard gericht op een diploma behalen en werk zoeken, geld verdienen... Op ons economisch & kapitalistisch systeem. Achterhaald. Veel misérie in de wereld bestaat omdat mensen zichzelf nooit (op een gepaste manier) hebben leren kennen. Altijd maar gejaagd. Stop, denk na, breng rust.
Daan De Ron (geïnteresseerde)
Ik droom van een inclusief onderwijs met genoeg ademruimte voor zowel leer­krachten als kinderen om van leren (opnieuw) een dagelijks feest te maken.
E.W. (ouder, onderzoeker)
Ik droom van meer gelijk­heid in de ontdek­kings­tocht naar kennis.
Bijleren in vaardigheden en kennis is iets heel persoonlijks. Dat heb ik zelf pas laat ontdekt, in een onderwijssysteem waar de focus op leerplannen en modeltrajecten ligt. Een plan is nodig, maar relativeringsvermogen is minstens even belangrijk. Ik denk dat er minder taboe kan zijn rond het afwijken van een traject. Dit kan bij leerlingen en studenten genormaliseerd worden door mee te geven dat discipline en het uitdagen van jezelf nodig is maar dat je de balans moet bewaren en kunnen terugkoppelen naar jezelf: waar ben ik goed in, waarin kan ik groeien, wat wil ik bereiken, etc. Onderwijs draait niet enkel om kennis maar gaat gepaard met een portie zelfvertrouwen en goed mentaal welzijn, in de zin dat je pas kan groeien als je hier ook zelf in gelooft naast het gebruikelijke (studie)werk. Dit is moeilijk in een maatschappij waar vaak de taboe rond bv. niet-universitaire opleidingen, bso, tso, etc. nog in de lucht hangt. Het draait niet om het behalen van een zo hoog mogelijk diploma, onderwijs zou gestimuleerd moeten worden om redenen als leergierigheid, passie voor een beroep, etc.
Roxane Caliau (student)
Ik wens dat digitale databanken gratis beschikbaar worden voor iedereen.
Sam Delputte (leerling)
Ik droom van een school met machtige voel­sprieten voor de talenten van al haar kinderen.
Sanne Devaddere (dromer)
Ik wens dat mijn leraars de welverdiende tijd krijgen om echt te bekomen in de vakantie.
R.D. (directeur)
Ik wens dat we een oplossing vinden voor leer­lingen die met honger naar school komen.
S.L. (leerling)
Ik wens meer les buiten.
T.P. (leerkracht)
Ik wou dat scholen van leer­lingen niet alleen winnaars wilden maken.
H.D. (leerling)

Deze campagne is een initiatief van